Publikacje

Chcesz odzyskać pieniądze?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela stosownego wniosku, dołączenie oryginału wyroku oraz uiszczenie zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym. Wniosek można złożyć pocztą lub osobiście w kancelarii w godzinach otwarcia.

Jak działa Kancelaria

Posiadamy solidne filary współpracy

Współpraca

Nie ograniczaj się do wniosku. Postępowanie egzekucyjne to współpraca wierzyciela z komornikiem i wspólne działanie do wyegzekwowania Twojej należności.

Zaufanie

Czujemy się odpowiedzialni za Twoje sprawy. Każde postępowanie, jest dla nas tak samo ważne i wierzymy, że rzetelność działania oraz wzajemne zaufanie są podstawą wspólnego sukcesu.

Transparentność

Możliwość bezpośredniego kontaktu, dostęp do akt online. Działamy dla Ciebie.